Uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen

Wanneer inwoners niet genoeg geld hebben om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer ze niet binnenkort zelf voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, is er voor hen ‘bijstand’. Aan een uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet de juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verwerven en niet meer afhankelijk te zijn van een gemeentelijke uitkering.

GR de Bevelanden verantwoordelijk voor uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen namens de Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal). Hoe u een uitkering aan kunt vragen, welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn en welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn binnen GR de Bevelanden, afdeling WIZ, leest u op de website van de GR De Bevelanden.