Teruggave

Algemeen

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de Sabewa Zeeland.

Hoe werkt dat?

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit geen invloed op het aanslagbedrag voor wat betreft de eigenarenheffingen. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dit jaar betaalt u dus voor het pand waarvan u op 1 januari eigenaar was. Wel worden de aanslagen gewoonlijk door de notaris verrekend met de koper. Die betaalt zo een evenredig deel mee. Als u ook een huis heeft gekocht, ontvangt u voor het lopende jaar ook geen nieuwe aanslag.

Als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, heeft dit wel gevolgen voor de gebruikersbelastingen. Als u binnen dezelfde gemeente verhuist, worden de gebruikersbelastingen meegenomen naar het volgende adres (tenzij de grondslag wijzigt: u komt bijvoorbeeld alleen te wonen). Bij vertrek naar een andere gemeente, ontvangt u een vermindering van de gebruikersbelastingen. U hoeft hiervoor geen bezwaar te maken. Dit gebeurt automatisch.

Bent u voor 1 januari verhuisd?

Heeft u een belastingaanslag ontvangen voor een adres waar u op 1 januari niet meer woonde of eigenaar van was? Dan kunt u een bezwaar indienen. Het snelst gaat dat via het reactieformulier dat u kunt vinden via Mijn Sabewa. Voeg bij uw bezwaar bewijsstukken waaruit blijkt dat u op 1 januari geen eigenaar meer was van het pand.