Structuurvisie

Kapelle is een bloeiende gemeente en dit wil het gemeentebestuur zo houden. Kapelle is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreƫren. De opgaven en kansen liggen daarom vooral in het onderhouden en versterken van bestaande kwaliteiten.

Daarnaast verdienen de ruimtelijke kwaliteit, het functioneren van de bedrijventerreinen en de voorzieningen en de kansen in de recreatie nadrukkelijk de aandacht om deze toekomstgericht te maken en te behouden. De gemeentelijke ambities zijn daarom gericht op:

behoud en versterking van de (in de visie benoemde) kernkwaliteiten;

ruimte voor kwaliteit (het juiste initiatief op de juiste plaats).

Zodat we nog meer dan in 2012 ook in 2030 kunnen zeggen: Kapelle bloeit!