Stemmen bij volmacht

Kunt of wilt u niet zelf gaan stemmen? En wilt u iemand voor u laten stemmen die in dezelfde provincie, waterschap of gemeente woont? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Daarvoor zijn twee manieren. De eerste manier is door de achterzijde van uw stempas in te vullen en iemand te machtigen.

Let op:

  • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen.

  • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

  • De gemachtigde moet op hetzelfde moment voor u en voor zichzelf gaan stemmen.

  • De gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen).

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Bent u in het buitenland of niet in de gelegenheid om de achterzijde van uw stempas in te vullen? Dan kunt u gebruik maken van de tweede manier om iemand te machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u digitaal met DigiD.

Digitaal met DigiD

U kunt tot en met vrijdag 10 maart voor 17.00 uur met behulp van uw DigiD digitaal een volmacht aanvragen.

Volmacht aanvragen met DigiD

Let op:

  • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen
  • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen
  • De gemachtigde moet op hetzelfde moment voor u en voor zichzelf gaan stemmen
  • De gemachtigde ontvang een volmachtsbewijs dat hij voor u mag stemmen
  • Heeft u iemand aangewezen om voor u te gaan stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Meer informatie

Lukt het niet om via DigiD een volmacht aan te vragen of wilt u meer informatie hierover? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0113 of per mail verkiezingen@kapelle.nl.