Stemhulp

Op 15 maart mag u stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Twijfelt u op wie u gaat stemmen of kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u gebruikmaken van de stemwijzer.

MijnStem

MijnStem is een kieswijzer die gaat over de belangrijke thema's in Zeeland. Moet er bijvoorbeeld een verbreding komen van de Deltaweg of moet de kerncentrale in Borssele open blijven? Of moet het Waterschap alleen de dijken onderhouden of hier een eigen klimaataanpak voor ontwikkelen? Met behulp van een 'slider' bij elke vraag kunt u aangeven welke positie tussen 'ja' en 'nee' het beste bij uw mening past. En u kunt zien hoe de politieke partijen over de vraag denken. Nadat u de kieswijzer heeft ingevuld krijgt u de uitslag, met daarin welke politieke partijen het vaak met u eens zijn en welke juist ver van uw mening af staan.

U kunt de kieswijzer van MijnStem invullen via: www.mijnstem.nl

Provincie Zeeland: Zeeland Stemt

De Provincie Zeeland heeft een website ontwikkelt die u meer informatie geeft over de Provinciale Staten verkiezingen. Op de website vindt u meer informatie over de politieke partijen en hoe zij de toekomst van onze provincie zien. Ook is op de website een stemhulp te vinden. Er komen diverse thema's over Zeeland aan bod, waarbij u kunt aangeven of u het helemaal eens bent met de stelling of helemaal niet eens en alles daartussen.

Meer informatie en de stemhulp vindt u op: www.zeelandstemt.nl

Waterschap Scheldestromen

Op de website van Waterschap Scheldestromen vindt u meer informatie over de verkiezingen voor het Waterschap. Op de website kunt u de verkiezingskrant bekijken met standpunten van alle deelnemende politieke partijen. En ook vindt u meer informatie over waar de partijen voor staan. Waterschap Scheldestromen maakt gebruik van de kieswijzer MijnStem.

Meer informatie vindt u op: www.scheldestromen.nl