Starterslening

Algemeen

Er is nog steeds budget beschikbaar voor startersleningen. Er kunnen dus nog steeds aanvraagformulieren aangevraagd worden om aanspraak te kunnen maken op een starterslening. Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvraagformulieren bij Svn. Dat betekent dat degene die het eerst komt, het eerst maalt!

Wacht dus niet te lang met het aanvragen van een lening, indien u gebruikt wilt maken van een Starterslening.

De gemeente Kapelle verstrekt sinds mei 2007 Startersleningen. De Starterslening heeft tot doel om startende kopers meer mogelijkheden te bieden om een eigen woning te kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en de maximale hypotheek.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U hebt de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar;
 • U bewoont minimaal één jaar een huurwoning in de gemeente Kapelle of;
 • U bent minimaal één jaar inwonend in de gemeente Kapelle of;
 • U woonde in de voorgaande tien jaar ten minste zes jaar in de gemeente Kapelle.
 • De bestaande woning staat in de gemeente Kapelle;
 • De verwervingskosten (koopsom inclusief verbouwingskosten) zijn maximaal
  € 250.000,00;
 • Bovenop deze  € 250.000,00 kunt u 6% inzetten voor het verduurzamen van uw woning. De maximale koopsom is dan € 265.000,00;
 • De Starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten;
 • De Starterslening is maximaal € 35.000,00.

De aanvraag

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een Starterslening, kunt u online het formulier Starterslening invullen.

Naar formulier Starterslening

De gemeente toetst of u voldoet aan de voorwaarden en wanneer dit zo is, verstrekt het aanvraagformulier. U maakt de aanvraag samen met uw geldverstrekker/tussenpersoon compleet en stuurt deze op naar SVn.

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 0113. Voor vragen over deze hypotheekvorm kunt u contact opnemen met een hypotheekadviseur. Deze kan u ook helpen bij de aanvraag.