Spreekrecht

Tijdens de raadsvergaderingen is er de mogelijkheid tot inspreken. Het vierde agendapunt op de raadsagenda is altijd het spreekrecht. Er kan worden ingesproken over geagendeerde punten van een vergadering. U kunt ook over andere onderwerpen, die niet op de agenda staan, inspreken.

Spelregels

  • U kunt spreken namens een organisatie, vereniging of uzelf.
  • U heeft als inspreker maximaal vijf minuten spreektijd.
  • In een gemeenteraadsvergadering kunt u inspreken tijdens het eerste half uur van de vergadering.
  • De maximale tijd van het totale spreekrecht is 30 minuten; dit houdt in dat per vergadering zes sprekers het woord mogen voeren. Hebben zich meer dan zes sprekers aangemeld, dan wordt de totaal beschikbare spreektijd evenredig over de sprekers verdeeld.

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht?

Maak dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering kenbaar vóór 12.00 uur bij de griffier, mevrouw A. Horden. Dat kan via a.horden@kapelle.nl of 0113 - 33 31 30.