Sport en bewegen

Algemeen

Sport en bewegen is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding en het is vooral leuk en erg belangrijk om te (blijven) doen. Met voldoende sporten en bewegen legt u een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Van alle Nederlanders beweegt zo'n 40% onvoldoende. Te veel Nederlanders komen om allerlei redenen niet (meer) aan sporten toe. De overheid wil de drempel hiervoor verlagen.

Sport en spel in de vrije ruimte

Om het beweeggedrag te stimuleren, organiseren we regelmatig verschillende (sportieve) activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de sportieve activiteiten in de schoolvakanties voor kinderen van de basisscholen. Inwoners van Kapelle kunnen zo kennismaken met verschillende sporten en nieuwe trends in sport en bewegen. U ervaart dat het ontzettend leuk kan zijn om te sporten en de positieve effecten van sport en bewegen. De verschillende activiteiten maken we bekend via de website www.kapelleleeft.nl, de Scheldepost en posters en flyers. Bij de organisatie van diverse activiteiten werken we regelmatig samen met Jeugd en Jongerenwerk en Dagarrangementen Kapelle.

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning betekent ondersteuning aan sportverenigingen in de gemeente Kapelle. Niet alleen het verlenen van subsidies, maar ook het aanvullen van kennis. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in de sport. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Scherpere regelgeving vanuit de overheden, afnemende ledenaantallen en toenemende problematiek rond het inzetten van vrijwilligers zijn voorbeelden hiervan. Om op een professionele manier met deze ontwikkelingen om te gaan, ontbreekt het bij verenigingen vaak aan specifieke kennis en ervaring. De gemeente biedt hierbij ondersteuning.

Volwassenen- en ouderensport

Voor deze doelgroep is er een gevarieerd sportaanbod in onze gemeente te vinden bij de diverse sportverenigingen, GALM groepen (55 – 65 jaar) en de groepen Meer Bewegen voor Ouderen (65 jaar en ouder). In samenwerking met Buurtteam Kapelle organiseren wij diverse sport- en beweegactiviteiten voor ouderen. Verder zijn er ook specifieke workshops voor volwassenen, denk hierbij aan Sportief wandelen, Nordic Walking, skeeleren, etc.

Meer informatie

Voor al uw vragen omtrent sport en bewegen, verenigingsondersteuning of een actuele lijst van sportaanbieders kunt u terecht bij Femke Hoekstra, per mail f.hoekstra@kapelle.nl of telefoonnummer 0113 – 33 31 10.