Ruimtelijke plannen bedrijventerreinen

Het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Hier vindt u ook de ruimtelijke plannen met betrekking tot de bedrijventerreinen.