Rioolheffing

Algemeen

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hiervoor dan rioolheffing betalen. Met dit geld betaalt de gemeente de kosten voor inzameling en transport van afvalwater en de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

Wat moet ik doen?

  • U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop van het pand door de notaris verrekend. Huurt u een woning of bedrijf, dan geldt dat de gemeente na uw vertrek maandelijks ontheffing van de heffing verleent.
  • Op het aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens? U kunt dan binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

Wat kost het?

De tarieven voor heffingen en belastingen vindt u op de website van Sabewa Zeeland.

Naar Sabewa Zeeland

Contact

Sabewa Zeeland

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

Adres

Kennedylaan 1, 4538 AE TERNEUZEN

Postbus

Postbus 1155, 4530 GD TERNEUZEN

Telefoonnummer

088 - 999 58 09

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.