Rioolaansluiting aanvragen

Algemeen

De gemeente zorgt voor een aansluiting van het openbare riool op privéterrein. De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. In verband met de hoogteligging adviseren wij de rioolaansluiting op uw eigen terrein pas aan te leggen op het moment dat de gemeente Kapelle de aansluiting in de openbare grond heeft gerealiseerd. U kunt uw rioolaansluiting hier aanvragen door het formulier in te vullen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Bij beide varianten moet u de afvoer van uw regenwater en vuilwater gescheiden aanbieden.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Dit doet u door het formulier in te vullen. Voor een aanvraag in Zuidhoek 3 dient u naast een rioleringsplan van uw woning ook een situatieschets van het regenwatersysteem ter goedkeuring aan te bieden. U ontvang binnen tien werkdagen een reactie via de mail.

Wat kost het?

Voor nieuwbouwlocaties met een rioolaansluiting Ø125mm zijn de onderstaande tarieven van toepassing:

  • gemengde aansluiting € 850,00 exclusief btw.
  • gescheiden aansluiting € 1160,00 exclusief btw.
  • De kosten voor een aansluiting in Zuidhoek 3 is opgenomen in de grondprijs.
  • In alle andere gevallen worden de kosten afhankelijk van de werkzaamheden die nodig zijn berekend.

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u, mits akkoord, binnen tien werkdagen via de mail een offerte. De gemeente Kapelle start de werkzaamheden nadat u schriftelijk uw akkoord heeft gegeven op deze offerte.

Voorwaarden

Waar moet de aansluiting aan voldoen?

  • de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 afdeling 6.4. van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw.
  • voor inrichtingen gelden aanvullende voorschriften hiervoor verwijzen wij u door naar de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
  • het vuilwater buiten het gebouw afvoeren naar het openbaar riool met rood/bruine pvc-buis.
  • het hemelwater buiten het gebouw afvoeren naar het openbaar riool met grijze pvc-buis.
  • indien u de mogelijkheid heeft om uw regenwater rechtstreeks op een sloot of waterpartij aan te sluiten dient u van deze mogelijkheid gebruik te maken. In enkele gevallen heeft u hiervoor een vergunning of melding van het Waterschap Scheldestromen nodig.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: gemeente@kapelle.nl