Revitalisering Smokkelhoek

Met de revitalisering Smokkelhoek komen we tot een kwaliteitsimpuls van het bedrijventerrein. Binnen dit project worden de verouderde wegen opgeknapt en de veelzijdigheid aan inritten en rabatstroken aangepakt, zodat er meer uniformiteit ontstaat en daarmee de algehele uitstraling wordt verbeterd. Daarnaast worden er op enkele locaties rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente Kapelle heeft BAM Infra Regionaal Goes opdracht verstrekt om het werk uit te voeren.

Werkzaamheden

In grote lijnen worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen goten en kolken
  • Aanbrengen nieuwe bestrating inritten
  • Herstraten rabatstroken
  • Frezen bestaande asfaltdeklaag
  • Aanbrengen nieuwe asfaltdeklaag
  • Rioleringswerkzaamheden

Planning & fasering

De werkzaamheden vinden plaats in de periode maart tot juni 2022. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De fasering is opgesplitst in het oostelijk deel en westelijk deel van Smokkelhoek. Onder het oostelijk deel vallen de wegen: Kloosterpoort, Handelsweg(deel) en Amfoor. Onder het westelijk deel vallen de wegen: Kloosterweg, Ambachtsweg, Fleer-bosseweg, Fleerboswegje en Middenweg (deel).

Oostelijk deel:

De werkzaamheden worden gestart in het oostelijk deel van Smokkelhoek. De uitvoeringsperiode van deze fase is van maart tot half april 2022. Dit zullen in eerste instantie werkzaamheden zijn aan de zijkanten van de rijbaan, zoals de goten en bermen waar nog geen wegafsluitingen voor nodig zijn. In de periode eind maart tot half april worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en de asfaltdeklagen aangebracht.

Westelijk deel:

De werkzaamheden in deze fase staan gepland van half april tot juni 2022. Dit zullen in eerste instantie ook werkzaamheden zijn aan de goten, bermen en rabatstroken. Eind april wordt gestart met rioleringswerkzaamheden en aansluitend de asfaltdeklagen aangebracht. Voor aanvang van de werkzaamheden in deze fase wordt u door de aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid bedrijven

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de zijkanten van de rijbaan, zoals aanbrengen goten en kolken en straatwerk inritten, wordt er gewerkt met een halve rijbaanafzetting waardoor het verkeer niet wordt gestremd. De komende weken worden er nog geen wegafsluitingen of omleidingen ingesteld. Wegafsluitingen zijn wel nodig bij werkzaamheden aan de riolering, putafdekkingen en het frezen en aanbrengen van asfalt. Het verkeer wordt dan zoveel mogelijk omgeleid. De aannemer zal dit vooraf persoonlijk met u afstemmen. Dit geldt ook voor de afstemming van de werkzaamheden aan de inritten.

Meer informatie of vragen?

Heeft u algemene vragen? Neem dan overdag contact op met de toezichthouder van de gemeente Kapelle, dhr. Gerhard Schrijver van Juust B.V., te bereiken op telefoonnummer 06 23 87 36 90.

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan overdag contact op met de uitvoerder van BAM Infra Regionaal Goes, dhr. Kees Scheepers, te bereiken op telefoonnummer 06 51 58 02 51 of email kees.scheepers@bam.com