Restafval

Algemeen

Wat is restafval?

Afval wat niet gescheiden kan worden is restafval. Dit wordt verbrand. Voor de inzameling van restafval beschikt elk huishouden over een grijze minicontainer van 240 liter. Voorzien van een sticker en een chip. De gemeente haalt één keer per twee weken het restafval op. Op de Afvalkalender staat aangegeven wanneer uw container wordt geledigd.

Ook medisch afval moet bij het restafval. Heeft u veel medisch afval? Dan kunt u misschien een extra restafvalcontainer krijgen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Contact opnemen