Rekenkamer

Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

De Rekenkamer is onafhankelijk. Dit komt tot uitdrukking in de onafhankelijkheid van de externe leden, de vrijheid van onderwerpkeuze, de onderzoeksaanpak, de oordeelsvorming en de rapportage. Meer informatie over de rekenkamer vindt u op de website van de rekenkamer.