Raadscontourennota

Op deze pagina kunt u de Raadscontourennota downloaden het document waarin de gemeenteraad aangeeft wat hun doelstellingen zijn voor de komende 4 jaar. Bij andere gemeenten wordt dit ook wel het coalitieakkoord genoemd of raadsakkoord.