Participatieverklaringstraject (PVT)

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel van de inburgering en is een onderdeel van het persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). Inburgeringsplichtigen maken kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en ondertekenen een participatieverklaring. VluchtelingenWerk Nederland voert dit uit namens gemeente Kapelle.

Het programma bestaat uit minimaal 12 uur. Je leert over de belangrijkste waarden, sociale regels en grondrechten in Nederland. Je leert welke plichten je hebt en wat de verwachtingen en omgangsvormen van de Nederlandse samenleving zijn. Het PVT moet binnen drie jaar worden afgerond. Het wordt afgerond met de ondertekening van de participatieverklaring. Je geeft daarmee aan dat je betrokken bent bij de Nederlandse samenleving en dat je bereid bent om hier actief aan bij te dragen. 

Contactgegevens: debevelanden@vluchtelingenwerk.nl of 0113  - 82 02 11.