Oud papier en karton

Algemeen

Voor de inzameling van oud papier en karton beschikt elk huishouden over een blauwe afvalcontainer, in de praktijk een grijze bak met een blauw deksel.

Waar wordt het opgehaald?

De gemeente haalt één keer per vier weken, telkens op vrijdag, in één van de vier afvalroutes het oud papier op. Op de Afvalkalender staat aangegeven welke route in welke week gereden wordt. Oud papier wordt alleen opgehaald bij huishoudens. Bedrijven moeten zelf met een particuliere inzamelaar de afvoer van hun oud papier regelen.

U kunt het oud papier ook brengen naar de verzamelcontainer op de milieustraat.

Het is niet toegestaan het oud papier anders dan gescheiden aan te bieden. Het oud papier wordt ingezameld met een huisvuilwagen. Het is daarom niet nodig en zelfs niet toegestaan om het oud papier in bundels of dozen aan te bieden, omdat die voor verstopping zorgen van het beladingssysteem.

Wilt u geen reclame of krantjes meer ontvangen? U kunt dan een ja nee sticker of nee nee sticker bij de gemeente ophalen. 

Wat kunt u doen?

U kunt de blauwe afvalcontainer op de inzameldag aanbieden op de bekende plaats, met het handvat van de straat vandaan. De huisvuilwagen begint om half acht te rijden. Zorg in elk geval dat de container dan aan de straat staat.

Video

Wat gebeurt er met uw oud papier en karton?