Opplussen van woningen

Algemeen

De groep oudere huiseigenaren groeit. Deze groep wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen. Het is daarvoor belangrijk dat de woning geschikt is of op tijd geschikt wordt gemaakt. Dit kan door het aanbrengen van (kleine) voorzieningen, “opplussen”, maar ook door een andere indeling van het huis of een ander gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen. De gemeente Kapelle wil hierbij helpen door het geven van advies en het stimuleren van het opplussen door middel van een tegemoetkoming in de kosten.

Voor wie?

Bent u 60 jaar of ouder? Heeft u een eigen woning? En wilt u deze veiliger en levensloopbestendig(er) maken door middel van kleine voorzieningen en advies? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente om uw woning op te plussen. Dit kan digitaal via het aanvraagformulier of telefonisch via 14 0113.

Hoe?

Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van de gemeente Kapelle contact met u op. We bekijken samen welke voorzieningen u wilt en kunt aanbrengen om uw uw huis levensloopbestendig(er) te maken. De medewerker brengt een vrijblijvend advies uit. Op basis van dit advies kunt u, eventueel geholpen door de medewerker, een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten. Als er subsidie wordt toegekend, krijgt u één jaar de tijd de aanpassingen te realiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voorzieningen.

Let op

Het gaat om het preventief aanbrengen van voorzieningen, dus voordat er sprake is van noodzaak. Heeft u bepaalde voorzieningen al nodig door handicap of beperking? Dan kunt u zich voor een Wmo-voorziening wenden tot de GR De Bevelanden, afdeling WIZ via 0113 - 23 91 00.