Opplussen van woningen

Wat is het?

In verband met de corona maatregelen kan er tijdelijk geen subsidie betreffende de opplusregeling worden aangevraagd.

De groep oudere huiseigenaren groeit. Deze groep wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen.

Het is daarvoor belangrijk dat de woning geschikt is of op tijd geschikt wordt gemaakt. Dit kan door het aanbrengen van (kleine) voorzieningen, “opplussen”, maar ook door een andere indeling van het huis of een ander gebruik van de reeds aanwezige voorzieningen. De gemeente Kapelle wil hierbij helpen door het geven van advies en het stimuleren van het opplussen door middel van een tegemoetkoming in de kosten.

Voor wie?

Bent u 55 jaar of ouder, heeft u een eigen woning en wilt u deze veiliger en levensloopbestendig(er) maken door middel van kleine voorzieningen en advies? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente om de woning op te plussen. Let op: het gaat om het preventief aanbrengen van voorzieningen, dus voordat er sprake is van noodzaak. Indien u bepaalde voorzieningen door handicap of beperking al nodig heeft, kunt u zich voor een Wmo-voorziening wenden tot de GR De Bevelanden, afdeling WIZ via 0113 - 23 91 00.

Hoe?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle. U wordt dan in contact gebracht met één van de door de gemeente Kapelle benoemde vrijwilligers van het opplusproject. De vrijwilliger komt bij u op bezoek en neemt samen met u door welke voorzieningen u zou willen en kunnen aanbrengen om uw huis levensloopbestendig(er) te maken. Hierover brengt de vrijwilliger een vrijblijvend advies uit. Op basis van dit advies kunt u, eventueel geholpen door de vrijwilliger, een aanvraag indienen bij de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten van het opplussen van uw woning. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voorzieningen, de vrijwilliger kan u hierin uiteraard wel adviseren.

Contact

Voor meer informatie over het opplusproject van de gemeente Kapelle neemt u contact op via 14 0113.