Onroerendezaakbelasting (OZB)

Algemeen

Als eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. Voor het gebruik van een bedrijfspand betaalt u ook onroerendezaakbelasting.

Hoe werkt het?

Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

  • waarde van uw pand of woning. De gemeente taxeert uw woning/bedrijfspand vanaf 2007 elk jaar. De getaxeerde waarde van uw woning geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen;
  • gemeentelijke tarieven. De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variĆ«ren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl hun pand net zoveel waard is als die van u.

Wat moet ik doen?

Elk jaar krijgt u een aanslag van Sabewa Zeeland. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning. Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Sabewa Zeeland. Dien uw bezwaar binnen zes weken na dagtekening van de aanslag in.

Op de website van Sabewa vindt u meer informatie en digitale formulieren.

Naar website Sabewa

Wat kost het?

De tarieven voor heffingen en belastingen vindt u op de website van Sabewa Zeeland.

Naar Sabewa Zeeland

Aanvullende informatie

U verwacht het misschien niet, maar de rechter verstaat onder gebruik naast bewonen ook het laten bouwen van een onroerende zaak. U heeft opdracht gegeven tot de bouwactiviteiten om uiteindelijk een woning of pand te realiseren waarin u kunt wonen of werken. Niemand anders kan op deze manier van uw onroerende zaak gebruikmaken. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u wellicht op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar ook een aanslag OZB voor eigendom krijgt opgelegd.

Contact

Sabewa Zeeland

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

Adres

Kennedylaan 1, 4538 AE  TERNEUZEN

Postbus

Postbus 1155, 4530 GD  TERNEUZEN

Telefoonnummer

088 - 999 58 09

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.