Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger zorgt u voor iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of een buurman. Zij hebben uw zorg nodig omdat ze een chronische ziekte of psychische problemen hebben of op een ander manier hulpbehoevend zijn. Mantelzorg is een vorm van zorg die u vrijwillig verleent en waarvoor u niet betaald wordt.

LINK biedt praktische ondersteuning voor mantelzorgers

De zorg die u geeft is onmisbaar, maar kan soms te zwaar worden. Bijvoorbeeld omdat u de mantelzorgtaken moeilijk kunt combineren met school, werk of gezinsleven. Of omdat u tegen veel bureaucratie en regelgeving aanloopt. Dan is het goed om te weten waar u terecht kunt voor ondersteuning.

LINK biedt praktische hulp voor, begeleiding aan en bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Naar LINK