Nieuwbouw Schore

Algemeen

In 2018 is de dorpsvisie voor Schore gepresenteerd. Uit een enquête die toen is gehouden, kwam de wens naar mogelijkheden voor nieuwbouw op het dorp naar voren. Er lijkt vooral een behoefte te zijn aan levensloopbestendige woningen.

Nieuw plan voor het landgoed Schore

Enkele jaren terug is er een plan ontwikkeld voor een landgoed, net buiten het dorp. Dit landgoed komt te liggen tussen de Zandweg en de Maarten Broersweg. Dit landgoedplan is van ontwikkelaar Bouwaccent Zeeland. Omdat voor het oorspronkelijke plan niet voldoende kopers waren, heeft de ontwikkelaar een nieuw plan ontwikkeld. De gemeente Kapelle wil graag meewerken aan dit nieuwe plan. Het landgoed bestaat dan uit een gebied van ongeveer 7 hectare groen, met daarin 3 vrijstaande landhuizen. Er komen wandelpaden die openbaar toegankelijk zijn.

Samenwerking gemeente Kapelle en ontwikkelaar

Naast het nieuwe landgoedplan van de ontwikkelaar heeft ook de gemeente Kapelle zelf grond in eigendom waar gebouwd kan worden. Dit is het weiland aan de Boomweidelaan, tussen het oude schoolgebouw en de Zandweg. Bouwaccent Zeeland en de gemeente willen nu samen optrekken, zodat er een logisch en waardevol nieuwbouwplan ontstaat voor Schore. 

De woningen

Er komen 16 woningen op het landgoed en de uitbreiding. Dit zijn:

  • 10 levensloopbestendige woningen;
  • 3 vrijstaande woningen;
  • 3 landhuizen.

Bestemmingsplan

Om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen, moet eerst het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Dat is een openbare procedure met de mogelijkheid om daarop een zienswijze te geven. Voor het landgoedplan geldt dat op basis van het huidige bestemmingsplan er al twee  landhuizen gebouwd kunnen worden.

Vragen?

Het ontwerp bestemmingsplan voor dit gebied ligt ter inzage. We verwachten dat de raad in de herfst het bestemmingsplan vaststelt. Heeft u op dit moment vragen, dan kunt u deze het beste per e-mail aan ons stellen. Stuur uw e-mail naar gemeente@kapelle.nl. Ook kunt u bellen met de gemeente op 14 0113, de telefoniste zorgt er dan voor dat een ambtenaar u terugbelt.

Te downloaden