Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) en gymzaal

Fusie van de basisscholen

De gebouwen van de twee basisscholen in Wemeldinge zijn sterk verouderd. In november 2019 heeft de gemeenteraad een integraal huisvestingsplan vastgesteld, waarmee de mogelijkheid bestaat voor nieuwbouw van beide scholen op één van de locaties. De directies van de scholen en het College van Bestuur van Albero kwamen samen tot een visie op het onderwijs. Onlangs is door hen ingestemd met het voorgenomen besluit tot fusie. De benodigde besluitvorming door de gemeenteraad is in voorbereiding.

Nieuwbouw

Samen met Albero zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot nieuwbouw voor de basisscholen. De huidige locatie van OBS Wemeldinge is aangewezen als locatie voor het IKC. Ook de gymzaal Burgemeester van Sas is verouderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat ook de gymzaal wordt vernieuwd. Hiermee sluiten we aan op de ambitie vanuit het Strategisch Kompas: een leefomgeving met basisvoorzieningen voor iedereen. De gemeenteraad heeft inmiddels het krediet beschikbaar gesteld voor de ontwerpfase. 

Frencken Scholl Architecten uit Maastricht gaat de gebouwen ontwerpen. Zij zijn door middel van een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd.
In het najaar van 2024 verwachten wij dat het definitieve ontwerp klaarligt, zodat de bouw van de twee gebouwen aanbesteed kan worden. Dit met als doel om in de zomer van 2026 de gebouwen in gebruik te kunnen nemen. 

Informatieavond 17 juni 2024

Op maandag 17 juni heeft een informatieavond plaatsgevonden in Dorpshuis de Wemel. Tijdens de informatieavond heeft de architect het schetsontwerp van de gymzaal en het IKC gepresenteerd. En is toegelicht waar de gebouwen komen te staan, hoe groot ze zijn en hoe ze eruit gaan zien.

Albero en Kibeo informeerden de aanwezigen over de samenwerking van de school met de kinderopvang in het IKC Wemeldinge. En de gemeente informeerde de aanwezigen over de bestemmingsplanprocedure.

De presentatie van de informatieavond kunt u hieronder terugvinden.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwbouw van het IKC en de gymzaal in Wemeldinge? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch via 14 0113 of stuur een e-mail aan gemeente@kapelle.nl