Nederlander worden, naturalisatie/ optie

Hoe word ik Nederlander?

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

 • Automatisch door geboorte (als bij de geboorte één van uw ouders Nederlander is) of door adoptie of erkenning in Nederland.
 • Via de optieprocedure: een korte eenvoudige procedure om Nederlander te worden. 
 • Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden.

Nederlander worden door optieprocedure

De snelste en goedkoopste manier is de optieprocedure. Deze duurt 3 maanden. Bij de optieprocedure dient u een verzoek in bij uw woongemeente. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Nederlander worden door naturalisatie

Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar. Een naturalisatieverzoek dient u ook in bij uw woongemeente. Daarna beoordeelt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) uw verzoek. Als u aan alle voorwaarden voldoet besluit de Koning tot het verlenen van de Nederlandse nationaliteit. Deze procedure duurt gemiddeld 1 jaar. 

Wat moet ik doen?

Het hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Voor welke procedure u in aanmerking komt
 • Welke documenten u in moet leveren
 • Of u afstand moet doen van uw huidige nationaliteit
 • Of u een inburgeringsdiploma nodig heeft 

Wij geven u graag persoonlijk advies. U kunt het formulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen via 14 0113. Binnen twee weken ontvangt u een brief waarin staat voor welke procedure u in aanmerking komt en wat voor u van belang is.

Wat kost het?

De optieprocedure kost:

 • voor één persoon: € 206
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 351
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 23,00

Naturalisatie kost:

 • voor één persoon: € 970
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.238
 • voor een minderjarige: € 143

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor één persoon: €722
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 991

U betaalt dit bij uw aanvraag.

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl

www.ind.nl