mr. Arnold van den berge

Arnold van den Berge

Functie

Gemeentesecretaris/directeur

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel:

  • Lid van de navolgende Interne commissie van Scalda:
    • Commissie vertrouwenszaken
    • Interne geschillencommissie CAO BVE
    • Beroepscommissie interpretatie deelnemersstatuut en algemene schoolzaken
    • Beroepscommissie klachten van algemene aard.