Monument Franse herdenking

Het monument is geschonken door het comité 'Souvenir Francais aux Pays-Bas'. De Nederlandse beeldhouwer Molkenboer, die vaak in Frankrijk verbleef, heeft het monument ontworpen. Het is gemaakt in Frankrijk. In hetzelfde jaar werd een comité gevormd van ongeveer 35 personen. Doel van dat comité was om de gevallen Fransen een meer passende laatste rustplaats te geven. In 1941 werden alle verspreid liggende Franse militairen, inmiddels was het aantal gestegen tot 75, op de algemene begraafplaats in Kapelle begraven. Het comité heeft de keurig aangelegde graven goed onderhouden en belangeloos verzorgd, terwijl de burgers voor het geld zorgden. Alle graven waren op vrijwel alle tijden van het jaar voorzien van bloeiende bloemen. Op 16 mei 1946 werd een bescheiden monument onthuld ter ere van de gesneuvelde Fransen. Dit monument werd geschonken door de Kapelse burgers en is opgesteld bij de ingang van de militaire begraafplaats. Het monument bestaat uit een zuil met inscriptie en daarop een Gallische haan.

In september 1946 werden er plannen door de Nederlandse regering voorbereid om alle Fransen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land waren gesneuveld, op een afzonderlijke militaire begraafplaats te concentreren. Door het Rijk is één hectare grond in Kapelle aangekocht, aansluitend aan de bestaande algemene begraafplaats. Op verzoek van de Fransen is de aanleg op dezelfde wijze uitgevoerd als de aanleg van de door het comité aangelegde graven.

Alle nabestaanden zijn in de gelegenheid gesteld hun dierbaren naar Frankrijk over te brengen om daar een laatste rustplaats te krijgen. Van de in eerste instantie 79 Fransen zijn er 62 naar Frankrijk overgebracht en bleven er 17 over. Vervolgens zijn uit andere delen van het land 217 Fransen naar Kapelle gebracht, waarvan 111 bekenden en 106 onbekend. In totaal lagen er in 1950 234 Franse militairen in Kapelle begraven.

Op 16 mei 1950 is de begraafplaats door de Nederlandse minister van Oorlog in aanwezigheid van de Franse Ambassadeur en vrijwel het gehele Corps Diplomatique, officieel in gebruik genomen en werd er een monument door de Franse Ambassadeur onthuld.