Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Algemeen

Huurt u in de particuliere sector een woon- of verblijfsruimte en komt u ongewenst verhuurgedrag tegen? Er is nu een meldpunt bij de gemeente om hiervan melding te maken. Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder of verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont.
Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt.

Melding doen

Wat is ongewenst verhuurgedrag?

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Ook kan er sprake zijn van discriminatie. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Wat kunt u melden

Woon-discriminatie
Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Intimidatie
Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren.
Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract.
Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

3 maanden borg of meer
Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen.
Is het contract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan 3 maanden borg.

Geen huurovereenkomst op papier
Een huurcontract moet altijd op papier staan.
Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder.

Te hoge servicekosten
De servicekosten moeten eerlijk zijn.
Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder
Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan, denk bijvoorbeeld aan:

  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • en de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders

Extra regels bij arbeidsmigrant

  • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten.
  • Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Wat doet de gemeente bij een melding?

Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder en verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten.

Let op: klachten over ongewenst verhuurgedrag bij sociale huurwoningen meldt u bij Beveland Wonen.