Melden afval openbare ruimte

Algemeen

Ligt er afval op straat? Of ergens anders in de openbare ruimte? Dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Melding doen

U kunt dit melden op de website Fixi.

Melding doen