Masterplan Wemeldinge

Algemeen

In januari 2021 zijn vier online participatiebijeenkomsten georganiseerd. Met de inbreng van onze inwoners is er gewerkt aan de tweede bouwsteen voor het Masterplan Wemeldinge. Samen met de eerste bouwsteen vanuit ondernemers en andere stakeholders is er een integraal Masterplan Wemeldinge opgesteld. Met deze bouwstenen is er een gezamenlijk beeld gevormd over wat er leeft in Wemeldinge en de onderwerpen die in het gezamenlijk actieplan een plekje kunnen krijgen. Vervolgens werd op 30 juni de uitvoeringsagenda gepresenteerd. En op 28 september was er een bijeenkomst over de uitvoeringsagenda 2023.

Bijeenkomst 28 september over uitvoeringsagenda 2023

Tijdens de bijeenkomst werd teruggekeken op de uitvoeringsagenda 2022: wat is er tot nu toe gerealiseerd en waar zijn we nog mee bezig? Hierna was de mogelijkheid  om over verschillende onderwerpen met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de boulevardvisie, mural art en ontwikkelingen bij het strand.

Integraal Masterplan Wemeldinge

Het integraal Masterplan Wemeldinge en de bijbehorende uitvoeringsagenda is woensdag 30 juni 2021 gepresenteerd in een vervolgbijeenkomst aan inwoners, ondernemers en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst werd een toelichting gegeven op het proces: waar staan we nu en hoe gaan we verder? Maar ook een toelichting op de stappen die we met uw inbreng nu al konden zetten. Daarnaast is het duidelijk geworden voor ons wat u van deze plannen vindt en hoe u wilt meedenken over en meewerken aan de uitvoering hiervan.

Terugkijken

Hieronder kunt u de livestream terugkijken.

Vervolgbijeenkomst Masterplan Wemeldinge 30 juni 2021

Vragen?

U kunt contact opnemen met Tatiana Booi of Jiska van der Genugten via masterplanwemeldinge@kapelle.nl