Masterplan Wemeldinge

In januari 2021 zijn vier online participatiebijeenkomsten georganiseerd. Met de inbreng van onze inwoners is er gewerkt aan de tweede bouwsteen voor het Masterplan Wemeldinge. Samen met de eerste bouwsteen vanuit ondernemers en andere stakeholders is er een integraal Masterplan Wemeldinge opgesteld. Met deze bouwstenen is er een gezamenlijk beeld gevormd over wat er leeft in Wemeldinge en de onderwerpen die in het gezamenlijk actieplan een plekje kunnen krijgen.

Bijeenkomst uitvoeringsagenda 2023

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst over de uitvoeringsagenda 2023 van het Masterplan Wemeldinge op 28 september 2022.

Datum: 28 september 2022
Tijd: 19.00 uur – 20.30 uur
Locatie: Dorpshuis De Wemel, Dorpsplein 1 in Wemeldinge

Programma

Tijdens de bijeenkomst blikken we terug op de uitvoeringsagenda 2022: wat is er tot nu toe gerealiseerd en waar zijn we nog mee bezig? Na dit plenaire gedeelte krijgt u de mogelijkheid om over verschillende onderwerpen met ons mee te denken. Bijvoorbeeld over de boulevardvisie, mural art en ontwikkelingen bij het strand. Elk onderwerp vindt u bij een aparte tafel waar wij u meer kunnen vertellen over het onderwerp, maar u ook kunt meedenken over de uitvoering hiervan. U kunt ook nieuwe ideeën inbrengen via onze ideeënbus.

18.45 uur – inloop
19.00 uur – welkom door wethouder Jon Herselman
19.10 uur – terugblik uitvoeringsagenda 2022
20.00 uur – uitvoeringsagenda 2023
20.30 uur – einde

Aanmelden

We horen graag of u aanwezig bent op woensdag 28 september 2022. Dit kunt u aan ons laten weten door uw aanmelding via onderstaande knop.

Aanmelden

Integraal Masterplan Wemeldinge

Het integraal Masterplan Wemeldinge en de bijbehorende uitvoeringsagenda is woensdag 30 juni 2021 gepresenteerd in een vervolgbijeenkomst aan inwoners, ondernemers en overige belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst werd een toelichting gegeven op het proces: waar staan we nu en hoe gaan we verder? Maar ook een toelichting op de stappen die we met uw inbreng nu al konden zetten. Daarnaast is het duidelijk geworden voor ons wat u van deze plannen vindt en hoe u wilt meedenken over en meewerken aan de uitvoering hiervan.

Terugkijken

Hieronder kunt u de livestream terugkijken.

Vervolgbijeenkomst Masterplan Wemeldinge 30 juni 2021

Vragen?

U kunt contact opnemen met Tatiana Booi of Jiska van der Genugten via masterplanwemeldinge@kapelle.nl