Leerplicht

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten naar school. Zij zijn namelijk leerplichtig. In een aantal gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn drie soorten bijzonder verlof of vrijstelling mogelijk:

 • Vrijstelling voor een aantal uur per week voor kinderen van 5 jaar;
 • Vrijstelling van inschrijving op een school;
 • Vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof).

Hoe werkt het?

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Soms is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind. Dan mag uw kind 5 uur per week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

U kunt vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen als: 

 • uw kind psychische of lichamelijke klachten heeft;
 • geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of uw manier van leven;
 • uw kind in het buitenland naar school gaat;
 • u een trekkend bestaan leidt. Bijvoorbeeld als u bij de kermis of het circus werkt.

De vrijstelling geldt voor één schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek 

Soms kan uw kind toestemming krijgen om tijdelijk niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling voor aantal uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat uw kind enkele uren per week thuisblijft. 

 • Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Vaag dan toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 

 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Doet u dit later? Dan moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Is uw kind ziek is of is er een religieuze feestdag? Dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.

 • In alle andere gevallen vraagt u verlof aan bij de directeur van de school.

Bijzonder verlof

Meestal heeft de school hiervoor formulieren die u kunt invullen. Gaat het om verlof korter dan tien schooldagen? Dan doet u uw verzoek aan de directeur van de school. Gaat het om verlof langer dan tien schooldagen? Dan neemt u contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vrijstelling

Is het om medische redenen of andere omstandigheden overduidelijk dat uw kind nooit in staat zal zijn om naar school te gaan? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor vrijstelling van inschrijving op een school. Neem hiervoor contact op met de leerplichtambtenaar.

Wat moet ik meenemen?

Vrijstelling inschrijving op een school

 • Bij psychische of lichamelijke klachten van uw kind: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.

 • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of uw manier van leven: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.

 • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

Vrijstelling van schoolbezoek

Als u verlof aan de directeur van de school vraagt: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

Bijzonder verlof

 1. Uw schriftelijke verzoek. Het formulier kunt u krijgen op school.

 2. Bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever, of overige bewijsstukken die de noodzaak van bijzonder verlof aantonen).

Vrijstelling

 1. Bij ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden heeft u een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.

 2. Bij bezwaar tegen richting van alle scholen moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen waaruit blijkt waarom u bezwaar heeft tegen alle scholen in de omgeving.

 3. Bij bezoeken van een school in het buitenland moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen van de directeur van de school in het buitenland. Uit die verklaring moet blijken dat uw kind daar is ingeschreven en de school bezoekt.

 4. Bij ouders met een trekkend bestaan heeft u een vrijstelling van rechtswege. Dat wil zeggen dat de vrijstelling, opschorting of beëindiging vanzelf plaatsvindt, dus zonder formaliteiten.

Contact

De gemeente is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplicht- en de RMC-wet. De zeven gemeenten van de Oosterschelderegio, dit zijn de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, hebben hiervoor het RBL opgericht. RBL betekent Regionaal Bureau voor Leerplicht/ RMC Oosterschelderegio. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan.

Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar de website van RBL.
Het RBL is gevestigd in het stadskantoor te Goes.
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Telefoon: 0113 - 24 97 80
E-mail: rbl@goes.nl
Website: www.lereninzeeland.nl