Kwijtschelding

Algemeen

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij Sabewa Zeeland.

Wat kunt u doen?

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij Sabewa Zeeland. Het aanvraagformulier met toelichting kunt u op verschillende manieren aanvragen:

  • downloaden op de website van Sabewa
  • telefonisch via 088 - 999 58 09;
  • schriftelijk of per e-mail via info@sabewazeeland.nl;
  • aan de balie van Sabewa Zeeland (Kennedylaan 1 te Terneuzen) of in het gemeentehuis in Kapelle (Kerkplein 1)

Afwijzing

Als u uw belastingaanslag niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor het treffen van een betalingsregeling. U kunt dit verzoek telefonisch, per e-mail dan wel schriftelijk indienen bij Sabewa Zeeland. U kunt hiervoor het formulier betalingsregeling downloaden via de website van Sabewa Zeeland. Het treffen van een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk met gelijktijdige machtiging voor automatische incasso.

En verder?

Op het aanvraagformulier voor kwijtschelding wordt aan u gevraagd om een aantal documenten mee te sturen. Sabewa Zeeland moet namelijk beoordelen of u inderdaad te weinig inkomen en te weinig vermogen heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen.