Korting afvalstoffenheffing bij medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Dan kunt u tussen 1 oktober en 31 december korting van de afvalstoffenheffing aanvragen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is van 1 oktober tot en met 31 december te vinden op www.sabewazeeland.nl of af te halen op het gemeentehuis, kerkplein 1 in Kapelle.

Huishoudens die eerder een aanvraag hebben ingediend en de korting ontvangen hebben, zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over de inhoud van deze regeling.

Nieuwe regeling

Gemeente Kapelle heeft voor 2021 een nieuwe regeling vastgesteld die verschilt van de regeling van voorgaande jaren.

De belangrijkste verschillen op een rij:

  • Wilt u voor 2021 in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing in het kader van de regeling ‘Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval gemeente Kapelle 2021’? Zorgt u dan dat u opnieuw een aanvraag indient en bewijsmiddel(len) meestuurt.

Met bewijsmiddel bedoelen we:

  • Eén of meerdere recente (niet ouder dan 6 maanden) facturen of pakbonnen van het gebruikte materiaal. Met daarop de naam van de persoon voor wie de materialen zijn bedoeld.

  • Uit bovengenoemd bewijsmiddel moet blijken dat u door een chronische ziekte of medische beperking extra afval aanbiedt. En dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik.

  • De verrekening van de kosten per inworp in de verzamelcontainer is aangepast. In de hoogbouw zijn standaard de eerste 104 inworpen vrijgesteld van betaling. In de regeling is opgenomen dat we de inworpen boven de 104 keer tegen het laagste tarief per inworp afrekenen. Voor 2021 is dat € 1,00 per inworp.

Regeling

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de tekst van de beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2021”. Deze is ook af te halen op het gemeentehuis.

Diftarsysteem

De gemeente Kapelle biedt haar inwoners met het Diftarsysteem de mogelijkheid om minder afvalstoffenheffing te betalen als zij minder restafval aanbieden. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel medisch afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden en zo in aanmerking komen voor een lagere afvalstoffenheffing.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zowel de huishoudens in Kapelle die gebruik maken van rolcontainers als de huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers en die te maken hebben met een chronische ziekte of medische beperking onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Sabewa Zeeland via info@sabewazeeland.nl of het telefoonnummer 088-9995800  (tussen 9.00u en 13.00uur)