Kopie aanslag

Algemeen

Wilt u bezwaar indienen tegen de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen en bent u uw aanslag kwijt dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland.

Contact

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

Adres

Kennedylaan 1, 4538 AE  TERNEUZEN

Postbus

Postbus 1155, 4530 GD  TERNEUZEN

Telefoonnummer

088 - 999 58 09

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.