Kind erkennen ná de geboorte

Erkent u uw kind? Dan wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. U hoeft hiervoor niet de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u het recht om uw kind te zien en bent u verplicht om voor uw kind te zorgen.

U kunt uw kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent;
 • u getrouwd bent met de moeder of als
 • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Let op! Bent u een duomoeder? Neem dan de verklaring ‘donor onbekend’ mee bij de geboorteaangifte. Heeft u deze verklaring niet bij? Dan kunt u uw kind later nog erkennen.

Stuur een e-mail naar burgerzaken@kapelle.nl voor het maken van een afspraak.

Hoe werkt het?

Bent u een man van 16 jaar of ouder of een duomoeder? Dan kunt u uw kind erkennen.

Hierbij  geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Heeft uw kind 2 ouders? Dan kan een ander het nooit erkennen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Wat moet ik doen?

U kunt het kind op 3 momenten erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

Een kind erkennen voor de geboorte

Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:

 • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
 • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
 • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
 • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
 • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
 • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
 • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag

Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind dan meteen erkennen.

Kan de moeder niet meekomen naar de gemeente? Dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind. Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak. Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat moet ik meenemen?

Is het kind niet in de gemeente geboren waar u de erkenning gaat regelen? Neem dan een afschrift van de geboorte-akte mee.

De moeder gaat mee naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

De moeder gaat niet mee naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind;
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl