Jaarlijkse Subsidie Aanvragen

 • 1 Huidige: Gegevens instelling/vereniging secretariaat
 • 2 Contactpersoon subsidie
 • 3 Samenstelling bestuur bij eerste keer subsidie aanvraag
 • 4 Instelling gegevens
 • 5 Financiële gegevens
 • 6 Documenten
 • 7 Voorbeeldweergave
 • 8 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Let op! U dient de volgende zaken bij de aanvraag te voegen:

 • Een activiteitenplan betreffende de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. (Verplicht voor organisaties waar beroepskrachten in dienst zijn. Niet verplicht voor instellingen die zich op grond van hun statuten zonder winstoogmerk in groepsverband bezig houden)
 • Een begroting van de uitgaven en inkomsten in de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Een verslag omtrent de activiteiten van het afgelopen jaar.
 • Een jaarrekening van het afgelopen jaar.