Huwelijk / Geregistreerd partnerschap

Algemeen

Trouwen/registreren in de gemeente Kapelle? De melding moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven.

Melding doen

 • Trouwen/registreren in de gemeente Kapelle? En wilt u weten of de datum en het tijdstip waarop u wilt trouwen/registreren beschikbaar is?
 • De dag en de plek van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt u online kiezen.
 • Dit alles kan online met DigiD. U doet dan online melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie.
 • Wilt u de melding persoonlijk doen, dan maakt u een afspraak. U belt hiervoor naar 14 0113.

De melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouw- of registratiedatum worden aangegeven. Als u de aanvraag start, heeft u van beide partners de DigiD nodig en moet u via iDEAL betalen. Ook hebt u de gegevens van de getuigen (minimaal 2) nodig en een kopie van hun geldige identiteitsbewijzen en die van uzelf.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie doen (met DigiD en iDEAL) 

U kunt ook langskomen bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak via 14 0113.

Wat kost het?

De kosten voor een huwelijk/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis van de gemeente Kapelle zijn als volgt:

Tijdstip       Prijs
Maandag om 9.00 en om 9.30 uur  Gratis
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur                                      € 510 in 2024
Zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur  € 872 in 2024

De gemeente heeft naast de raadzaal ook een aantal vaste trouwlocaties. Voor deze locaties geldt een ander tarief. Let op: u dient zelf contact te leggen met de alternatieve locatie om een en ander af te spreken. De kosten daarvoor zijn:

Tijdstip  Prijs
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur€ 691 in 2024
Zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur€ 1052,50 in 2024

Bij deze kosten komen ook nog de reserveringskosten voor de locatie.

Uw huwelijk laten voltrekken door een trouwambtenaar (babs) voor één dag? De kosten voor deze aanvraag zijn €189,10.
Deze kosten komen boven op de eerder genoemde tarieven. 

Ook is het mogelijk om op een locatie naar eigen keuze te trouwen (als deze locatie wordt goed gekeurd). De kosten voor deze aanvraag zijn €189,10.

U kunt kiezen voor een trouwboekje, de kosten hiervan zijn € 37,35 in 2024. U kunt dit aangeven in uw online melding. 

Meer informatie trouwboekjes 

Bij volledige annulering van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt u 50% van het betaalde bedrag terug. 

Regelen

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

Wilt u een gratis voltrekking? Hou er dan rekening mee dat:

 • dit alleen kan op maandag om 9.00 uur of om 9.30 uur;
 • de voltrekking in het gemeentehuis plaatsvindt;
 • u geen uitgebreide toespraak krijgt;
 • er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn (inclusief bruidspaar/geregistreerd partners, getuigen en ambtenaar) kinderen onder de 13 jaar worden hierin niet meegerekend. 

Trouw-/partnerschapslocaties

De gemeente heeft als vaste trouw-/partnerschapslocaties de raadszaal in het gemeentehuis in Kapelle.

Ook is het mogelijk om op de volgende locaties te trouwen, voor deze locaties geldt een ander tarief:

 • Goldies Travel, schip: Amelia, ligplaats Sluisplateau in Wemeldinge (max. 20 personen)
 • De Vroone, C.D. Vereekestraat 74 in Kapelle
 • Maartenskerk, Kerkweg 5 in Wemeldinge

Wilt u trouwen/registreren op een andere door u gekozen locatie?

Dan moet u het volgende doen:

 • De aanstaande partners dienen tenminste 3 maanden voor de datum van het huwelijk/partnerschapsregistratie een schriftelijk verzoek in bij burgemeester en wethouders (gericht aan het hoofd van de afdeling Burgerzaken). 
 • Tegelijk met het verzoek wordt een overeenkomst meegestuurd tussen de aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de betreffende locatie (ook te vinden onderaan deze pagina)
 • Na ontvangst van de aanvraagbescheiden wordt de locatie op geschiktheid beoordeeld door of namens het hoofd van de afdeling Burgerzaken.
 • De aanstaande partners en de eigenaar/beheerder van de locatie worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

Er zijn enkele punten waar rekening mee moet worden gehouden als u er voor kiest op een locatie naar keuze te trouwen. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

 • Extra kosten die gemaakt worden omdat de locatie gehuurd moet worden, zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten dient u rechtstreeks aan de verhuurder van het pand te voldoen, zonder tussenkomst van de gemeente.
 • Voor de huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap zelf worden extra leges in rekening gebracht. Dit is in verband met de extra werkzaamheden die verricht moeten worden.
 • U bent aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
 • De beheerder moet de locatie openstellen op het moment van de plechtigheid. Indien om een of andere reden de locatie niet toegankelijk is op het moment van de plechtigheid, dan is de gemeente daarvoor niet aansprakelijk te stellen.
 • Er wordt een contract opgemaakt waarin onder andere de bovenstaande zaken vastgelegd worden. De partijen in dat contract zijn: de gemeente Kapelle, het (bruids)paar en de beheerder van de locatie.

Criteria voor aan te wijzen trouwlocaties anders dan het gemeentehuis:

 • De locatie bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Kapelle; 
 • de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of hetgeen maatschappelijk is aanvaard;
 • De locatie moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid;
 • De locatie moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn;
 • De locatie moet (qua ruimte en inrichting) geschikt zijn voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie;
 • Indien de locatie een voer- of (lucht)vaartuig is, is deze gedurende de huwelijksvoltrekking direct bereikbaar vanaf het vasteland;
 • De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten; 
 • Indien de voltrekking plaats vindt in de open lucht, moet er bij slecht weer ook kunnen worden uitgeweken naar een gebouw;

Wilt u een trouwambtenaar voor één dag? 

U kunt uw huwelijk of partnerschap laten voltrekken door een familielid of vriend of door een zelfstandig trouwambtenaar. Deze persoon moet voor één dag worden aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Een aanvraag voor een trouwambtenaar voor één dag moet uiterlijk vijf maanden voor de huwelijksdatum door het college zijn ontvangen.

Aanvullende informatie

Voorwaarden

 • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • u mag niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus
 • u mag niet gedwongen worden om te trouwen
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Als u vanaf die datum trouwt of uw partnerschap registreert, gebeurt dat in beperkte gemeenschap.
Eigen vermogen dat voor de datum van de voltrekking is opgebouwd èn erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap, dit geldt ook voor schulden zoals bijvoorbeeld een studieschuld.

Wilt u weten wat dit voor u betekent of wilt u wel in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden uw verbintenis aangaan? Neem dan contact op met een notaris.

Ook op www.trouwenengeldtest.nl kunt u online testen wat het beste bij u past.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Woonachtig in het buitenland?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding  bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Naar meer informatie partnerschap omzetten in huwelijk 

Verhuizen na uw huwelijk

Gaat u na uw huwelijk verhuizen en blijft u in Kapelle wonen? Geef dan meteen uw verhuizing door.

Naar formulier verhuizing doorgeven

Contact

Gemeente Kapelle
T: 14 0113
E: burgerzaken@kapelle.nl