Hulpdiensten en andere partijen

In spoedeisende gevallen: 112

  • Als u slachtoffer of getuige bent van een (ernstig) misdrijf.
  • Als er een ongeval is waarbij direct hulp verleend moet worden.
  • Als er zich een levensbedreigende situatie voordoet.
  • Als er sprake is van een verdachte situatie.

Ambulance

(onderdeel van Witte Kruis), geen spoed: 0900 - 20 20 117

Brandweer

(onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland), geen spoed: 0118 - 42 11 00

Politie

In gevallen die minder spoedeisend zijn maar waarbij u wel de politie wilt spreken, belt u 0900 – 88 44. Via deze weg kunt u bijvoorbeeld aangifte doen of melding maken van geluidsoverlast. Wekelijks houdt de politie spreekuur in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. Het spreekuur is op donderdagavond van 17.00 – 20.00 uur. Tijdens dit spreekuur kunt u in contact komen met de wijkagent van de gemeente Kapelle. Hij is bereikbaar via 0900 – 88 44. Het politieteam Oosterscheldebekken is te volgen via https://www.facebook.com/politieOSB  en de wijkagenten op instagram https://www.instagram.com/wijkagenten_kapelle.

Naar de website van de politie

Meld Misdaad Anoniem

Wilt u melding maken van of informatie verstrekken over criminaliteit en misdaad maar wilt u anoniem blijven? Dan kunt u bellen met 0800 - 70 00.

Naar website Meld Misdaad Anoniem

Veiligheidsregio Zeeland

In geval van een groot ongeval of ramp in Zeeland, komt de Veiligheidsregio Zeeland in actie. Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en Bevolkingszorg (de gemeentelijke processen).

Alle informatie over de Veiligheidsregio Zeeland is te vinden op Zeeland Veilig. Hier vindt u ook informatie in geval van ramp of crisis. De Veiligheidsregio is ook te volgen via Twitter @VRZ en Facebook.

Naar website Zeeland Veilig