Hulp bij werk zoeken

Vanaf 2015 is GR de Bevelanden verantwoordelijk voor het uitvoeren van de participatiewet namens de Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal). Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De uitdaging is om zo veel mogelijk mensen uit deze doelgroepen te helpen bij het vinden van betaald werk. Als dat niet mogelijk is, vraagt de gemeente een tegenprestatie in de vorm van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

Voor aanvragen, vragen of opmerkingen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij GR De Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg:

  • Arbeidsverplichting onder de participatiewet
  • Re-integratietrajecten
  • Werkgeversservicepunt (WSP)
  • Participatiewet en scholing
  • Participatiewet en jongeren
  • Test- en trainingscentrum

Naar GR De Bevelanden