Hondenbelasting

Wat moet ik doen?

Gaat u één of meer honden houden, dan moet u dit melden bij Sabewa Zeeland. Sabewa Zeeland heeft formulieren waarop u dit kunt aangeven. Meldt u uw hond(en) niet aan? Sabewa Zeeland kan u dan achteraf alsnog aanslaan na een onderzoek door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Verder heft Sabewa Zeeland misgelopen rente bovenop de aanslag. Zorg er dus voor dat u uw hond(en) altijd aangemeld is/zijn.

Teruggave hondenbelasting

Heeft u uw hond weggedaan of is uw hond overleden? U kunt teruggave van de hondenbelasting krijgen als u de aanslag hondenbelasting voor dit jaar al betaald heeft. Geef aan Sabewa Zeeland door dat u geen hond meer heeft. Deze beoordeelt dan of u recht op teruggave heeft. Sabewa Zeeland kan u vragen om een bewijs waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag hondenbelasting? U kunt dan bezwaar maken door binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift in te dienen. U bent verplicht direct aangifte te doen als u een hond heeft aangeschaft.

Hond aan- of afmelden

Via Mijn Sabewa kunt u uw hond aan- of afmelden. 

Naar Mijn Sabewa

Wat kost het?

Kijk voor de tarievenlijst op de website van Sabewa Zeeland.

Aanvullende informatie

Voor een (blinden) geleidehond hoeft u geen belasting te betalen. Ook voor honden die in het asiel verblijven, puppy's jonger dan 3 maanden en politiehonden betaalt u geen hondenbelasting.

Contact

Sabewa Zeeland

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland verzorgt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen waarop verschillende heffingen voorkomen zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en hondenbelasting. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld.

Adres

Kennedylaan 1, 4538 AE  TERNEUZEN

Postbus

Postbus 1155, 4530 GD  TERNEUZEN

Telefoonnummer

088 - 999 58 09

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.