Grof afval aanbieden

Algemeen

Grof afvalroute

De ZRD haalt 2 dagen per jaar het grof afval in de gemeente Kapelle op. Deze dagen staan op de afvalkalender. Het afval moet vóór 7.00 uur aan de weg staan. De grof afvalroute is alleen bestemd voor huishoudelijk afval (geen afval van bedrijven). Er mag maximaal 2m2 grof afval toegevoegd worden. 

Wat wordt ingezameld?

We zamelen het volgende in:

  • Elektrische/elektronische apparaten: bijvoorbeeld wit-/bruingoed.
  • Grof tuinafval dat niet bij het GFT-afval kan, zoals grof loofafval, snoeihout enz.
  • Grof huishoudelijk afval: groot of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een vuilniszak of afvalcontainer ter inzameling kan worden aangeboden.

De eerste kubieke meter is gratis, iedere extra kubieke meter kost in 2021 €20,00 . U kunt uw grof huishoudelijk afval ook inleveren op de Milieustraat.

Grofvuil aanmelden

Aanmelden van grof afval kan via de website van de ZRD.

Grofvuil aanmelden - Zeeuwse Reinigingsdienst (zrd.nl)