Griffier

Algemeen

Bij de gemeente Kapelle is mevrouw A. Meijer-Horden aangesteld als griffier. Zij draagt zorg voor de voorbereiding, het goede verloop en de afhandeling van de vergaderingen. Via de agenda's en de verslagen kunt u op de hoogte blijven van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Andrea Meijer-Horden

Contactgegevens en taken Andrea Meijer-Horden

Functie Griffier
Telefoonnummer 0113 - 33 31 30
E-mail adres a.meijer@kapelle.nl
Nevenfuncties
  • Praktijk voor familieopstellingen Zeeland (Bezoldigd, 1 dagdeel per maand)
Andrea Meijer

Bianca Davidse

Contactgegevens en taken Bianca Davidse

Functie Plaatsvervangend griffier
Telefoonnummer 0113 - 33 32 16
E-mail adres b.davidse@kapelle.nl