Geen geld voor sport of een culturele hobby? Het Jeugd- & Volwassenfonds Sport & Cultuur helpt!

Heeft u geen geld voor sport of een culturele hobby voor uw kinderen en/of voor u zelf? Dan biedt het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds uitkomst!

Beide fondsen betalen de contributie en u kunt aan de slag met een activiteit naar keuze. Meer informatie? Kijk op beide websites www.jeugdfondssportencultuur.nl en www.volwassenenfonds.nl en ontdek of u in aanmerking komt.

Meedoen aan sport en cultuur
Partnervideo Volwassenenfonds Sport & Cultuur met VSG en Wethouder Kapelle