Flexwoningen

Er is behoefte aan snel beschikbare en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Om in deze behoefte te voorzien, worden er flexwoningen gebouwd. De Bevelandse gemeenten willen samen met woningcorporatie Beveland Wonen in totaal 450 flexwoningen bouwen. Dit gebeurt in de komende vijf jaar.

Flexwoningen

  • De doelgroepen zijn starters (50%), spoedzoekers (20%) en statushouders (30%).
  • De flexwoningen zijn tussen de 30 m² en 45 m² in oppervlakte.
  • De flexwoningen staan er tijdelijk.
  • Beveland Wonen plaatst de woningen, beheert deze en verzorgt de toewijzingen.
  • Ons doel is om de eerste woningen dit jaar te plaatsen.

Om in aanmerking te komen voor deze woningen moet je zijn ingeschreven bij www.zuidwestwonen.nl.

Locatie 

In onze gemeente zijn twee locaties waar we in totaal 51 flexwoningen plaatsen. Deze locaties zijn:

  • Biezelinge: tussen de begraafplaats, bouwbedrijf Goetheer & Huissoon, de Noordstraat en de spoorlijn. Het gebied is bereikbaar vanuit de Biezelingseweg. Hier komen 27 woningen. 
  • Wemeldinge: op de ijsbaan achter de Prinses Beatrixweg en de Oranjeboomstraat. Hier komen 24 woningen.