Flexwoningen

Algemeen

Er is behoefte aan snel beschikbare en betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Om in deze behoefte te voorzien, worden er flexwoningen gebouwd. De Bevelandse gemeenten willen samen met woningcorporatie Beveland Wonen in totaal 450 flexwoningen bouwen. Dit gebeurt in de komende vijf jaar.

Locatie van de flexwoningen

In onze gemeente zijn twee locaties waar we in totaal 51 flexwoningen plaatsen. Deze locaties zijn:

  • Biezelinge: tussen de begraafplaats, bouwbedrijf Goetheer & Huissoon, de Noordstraat en de spoorlijn. Het gebied is bereikbaar vanuit de Biezelingseweg. Hier komen 26 woningen. 
  • Wemeldinge: op de ijsbaan achter de Prinses Beatrixweg en de Oranjeboomstraat. Hier komen 24 woningen. 

Meer informatie over de flexwoningen

  • De doelgroepen zijn starters (50%), spoedzoekers (20%) en statushouders (30%).
  • De flexwoningen zijn tussen de 30 m² en 45 m² in oppervlakte.
  • De flexwoningen staan er tijdelijk.
  • Beveland Wonen plaatst de woningen, beheert deze en verzorgt de toewijzingen.
  • Ons doel is om de eerste woningen dit jaar te plaatsen.

Flexwoningen Biezelinge

In Biezelinge zijn ze gestart met het bouwrijp maken van de locatie. De planning is om de woningen in mei 2024 in de verhuur uit te geven. Om in aanmerking te komen voor deze woningen moet je zijn ingeschreven in www.zuidwestwonen.nl.

Omgevingsvergunning 24 flexwoningen Wemeldinge

Bekijk in het Gemeenteblad van Kapelle het besluit van de bekendmaking omgevingsvergunning voor de bouw van 24 flexwoningen in Wemeldinge.