Energietoeslag

Ook voor 2023 is er een energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. In de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal is dit € 1300,00 netto per huishouden. GR de Bevelanden heeft de energietoeslag 2023 zoveel mogelijk automatisch uitbetaald aan inwoners die daar recht op hebben.

Heeft u geen automatische betaling ontvangen? Maar denkt u wel in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Dan kunt u nu zelf een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023. Dat kan nog tot 30 juni 2024. Op onze website leest u wat de voorwaarden zijn en hoe een aanvraag doet: www.grdebevelanden.nl/energietoeslag-2023