Declaraties

Het college legt jaarlijks verantwoording af over de door de collegeleden gedeclareerde en gemaakte kosten. Na vaststelling van dit overzicht door uw college wordt deze gepubliceerd op onze website en aangeboden aan de gemeenteraad.

Overzicht declaraties 2021
Declaratie Fons Naterop Jon Herselman Siwart Mackintos Annebeth Evertz
Lidmaatschap landelijke vereniging 466   736  
Mobiele telefoon/ Ipad 625      
OV-kaart       47
Reiskosten (zakelijk en woon-werkverkeer) 4851 262 325 332
Reiskosten binnen de gemeente 533      
Verblijfskosten 213      

Werklunch/

diner

100 100 100 100
Totaal 6789 362 1161 479

Overzicht van declaraties en kosten B&W 2020

  Huub Hieltjes Fons Naterop Jon Herselman Evert Damen Siwart Mackintosh Annebeth Evertz Totaal college
Reiskosten zakelijk * 503 5271 549 43 51 505 6922
Verblijfskosten              
Reiskosten binnen de gemeente **   457         457
Lidmaatschap Landelijke vereniging   455   359 359 359 1532
Cursus/ opleiding/ congres ***         550 2100 2650
Werklunch/ diner              
iPad              
Mobiele telefoon   374          
Eindtotaal 503 6557 549 402 960 2964 11935

* Inclusief gebruik Openbaar Vervoer, exclusief gebruik dienstauto en met ingang van 2019 is in Regeling rechtspositie burgemeesters het onderscheid tussen reiskosten zakelijk en reiskosten woon-werk vervallen.

** Op grond van de Regeling rechtspositie burgemeesters kan voor zakelijk gebruik van een eigen auto aanspraak gemaakt worden op een vaste vergoeding per afgelegde kilometer of een vaste vergoeding die afhankelijk is van de omvang van de gemeente.

*** Exclusief de verzuim- en re-integratiekosten wethouder Damen.

 

Overzicht van declaraties en kosten B&W 2019
  Huub Hieltjes Jon Herselman Evert Damen Siwart Mackintosh Annebeth Evertz Totaal college
Reiskosten zakelijk * 5519 1353 522 525 970 8888
Verblijfskosten 2404 315       2719
Reiskosten binnen de gemeente ** 533         533
Lidmaatschap Landelijke vereniging 405   350 350   1105
Cursus/ opleiding/ congres *** 250       1750 2000
Werklunch/ diner 166 36       202
iPad            
Mobiele telefoon 121 464 121   121 827
Eindtotaal 9397 2167 993 875 2841 16273

* Inclusief gebruik Openbaar Vervoer, exclusief gebruik dienstauto en met ingang van 2019 is in Regeling rechtspositie burgemeesters het onderscheid tussen reiskosten zakelijk en reiskosten woon-werk vervallen.

** Op grond van de Regeling rechtspositie burgemeesters kan voor zakelijk gebruik van een eigen auto aanspraak gemaakt worden op een vaste vergoeding per afgelegde kilometer of een vaste vergoeding die afhankelijk is van de omvang van de gemeente.

*** Exclusief de verzuim- en re-integratiekosten wethouder Damen.

**** Inclusief de aanschaf van een telefoontoestel voor wethouder Herselman à € 464.

Overzicht van declaraties en kosten B&W 2018
  Huub Hieltjes Jon Herselman Evert Damen Marco Kleppe Annebeth Evertz Totaal college
Reiskosten zakelijk * 2958 1414 1580 981 188 7121
Reiskosten woon-werk 1721         1721
Verblijfskosten 2892          
Reiskosten binnen de gemeente * 533         533
Lidmaatschap Landelijke vereniging 405   350 350   1105
Cursus/ opleiding/ congres *** 2417   4000 41   6458
Werklunch/ diner            
iPad            
Mobiele telefoon 220 119 220 318 501 1378
Eindtotaal 11146 1534 6149 1690 689 21208

* Op grond van de Regeling rechtspositie burgemeesters kan voor zakelijk gebruik van een eigen auto aanspraak gemaakt worden op een vaste vergoeding per afgelegde kilometer of een vaste vergoeding die afhankelijk is van de omvang van de gemeente.

** Exclusief loopbaanbegeleiding voor voormalig wethouder Kleppe na zijn aftreden.

*** Inclusief de aanschaf van een telefoontoestel voor wethouder Evertz à € 464 na haar aantreden.