Declaraties

Het college legt jaarlijks verantwoording af over de door de collegeleden gedeclareerde en gemaakte kosten. Na vaststelling van dit overzicht door uw college wordt deze gepubliceerd op onze website en aangeboden aan de gemeenteraad.
 

 

Overzicht declaraties 2022
DeclaratieFons NateropConstantijn Jansen op de HaarJon HerselmanSiwart MackintoshAnnebeth EvertzMarco Kleppe
Cursus/opleiding/congres969156 969  
Lidmaatschap landelijke vereniging 489 377377 
Reiskosten (zakelijk en woon-werkverkeer)3.6993465196708163
Reiskosten binnen de gemeente400133    
Verblijfskosten*1902916    

Werklunch/

diner

610259686868 
Totaal5.8684.2995872.08452763
  • Burgemeester Constantijn Jansen op de Haar woont niet in de gemeente en kan zijn verblijfskosten declareren.

 

Overzicht declaraties 2021
DeclaratieFons NateropJon HerselmanSiwart MackintoshAnnebeth Evertz
Lidmaatschap landelijke vereniging466 736 
Mobiele telefoon/ Ipad625   
OV-kaart   47
Reiskosten (zakelijk en woon-werkverkeer)4851262325332
Reiskosten binnen de gemeente533   
Verblijfskosten213   

Werklunch/

diner

100100100100
Totaal67893621161479

 

 

Overzicht van declaraties en kosten B&W 2020
 Huub HieltjesFons NateropJon HerselmanEvert DamenSiwart MackintoshAnnebeth EvertzTotaal college
Reiskosten zakelijk *503527154943515056922
Verblijfskosten       
Reiskosten binnen de gemeente ** 457    457
Lidmaatschap Landelijke vereniging 455 3593593591532
Cursus/ opleiding/ congres ***    55021002650
Werklunch/ diner       
iPad       
Mobiele telefoon 374     
Eindtotaal5036557549402960296411935

* Inclusief gebruik Openbaar Vervoer, exclusief gebruik dienstauto en met ingang van 2019 is in Regeling rechtspositie burgemeesters het onderscheid tussen reiskosten zakelijk en reiskosten woon-werk vervallen.

** Op grond van de Regeling rechtspositie burgemeesters kan voor zakelijk gebruik van een eigen auto aanspraak gemaakt worden op een vaste vergoeding per afgelegde kilometer of een vaste vergoeding die afhankelijk is van de omvang van de gemeente.

*** Exclusief de verzuim- en re-integratiekosten wethouder Damen.

 

Overzicht van declaraties en kosten B&W 2019
 Huub HieltjesJon HerselmanEvert DamenSiwart MackintoshAnnebeth EvertzTotaal college
Reiskosten zakelijk *551913535225259708888
Verblijfskosten2404315   2719
Reiskosten binnen de gemeente **533    533
Lidmaatschap Landelijke vereniging405 350350 1105
Cursus/ opleiding/ congres ***250   17502000
Werklunch/ diner16636   202
iPad      
Mobiele telefoon121464121 121827
Eindtotaal93972167993875284116273

* Inclusief gebruik Openbaar Vervoer, exclusief gebruik dienstauto en met ingang van 2019 is in Regeling rechtspositie burgemeesters het onderscheid tussen reiskosten zakelijk en reiskosten woon-werk vervallen.

** Op grond van de Regeling rechtspositie burgemeesters kan voor zakelijk gebruik van een eigen auto aanspraak gemaakt worden op een vaste vergoeding per afgelegde kilometer of een vaste vergoeding die afhankelijk is van de omvang van de gemeente.

*** Exclusief de verzuim- en re-integratiekosten wethouder Damen.

**** Inclusief de aanschaf van een telefoontoestel voor wethouder Herselman à € 464.

Overzicht van declaraties en kosten B&W 2018
 Huub HieltjesJon HerselmanEvert DamenMarco KleppeAnnebeth EvertzTotaal college
Reiskosten zakelijk *2958141415809811887121
Reiskosten woon-werk1721    1721
Verblijfskosten2892     
Reiskosten binnen de gemeente *533    533
Lidmaatschap Landelijke vereniging405 350350 1105
Cursus/ opleiding/ congres ***2417 400041 6458
Werklunch/ diner      
iPad      
Mobiele telefoon2201192203185011378
Eindtotaal1114615346149169068921208

* Op grond van de Regeling rechtspositie burgemeesters kan voor zakelijk gebruik van een eigen auto aanspraak gemaakt worden op een vaste vergoeding per afgelegde kilometer of een vaste vergoeding die afhankelijk is van de omvang van de gemeente.

** Exclusief loopbaanbegeleiding voor voormalig wethouder Kleppe na zijn aftreden.

*** Inclusief de aanschaf van een telefoontoestel voor wethouder Evertz à € 464 na haar aantreden.