Burgerinitiatieven

Inwoners van de gemeente Kapelle van 16 jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen. Dit initiatief wordt vervolgens op de agenda van de gemeenteraad gezet.

Voorwaarden

Aan een burgerinitiatief worden diverse voorwaarden gesteld.

  • Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. De griffier adviseert en begeleidt de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure.
  • Het verzoek bevat ten minste:
  1. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;
  2. een toelichting op het burgerinitiatief;
  3. een beschrijving van het beoogde resultaat van het burgerinitiatief;
  4. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s);
  5. een lijst met handtekening, naam, adres en geboortedatum van minimaal 25 ingezetenen van zestien jaar of ouder ter ondersteuning van het burgerinitiatief.

Meer informatie

Het burgerinitiatief maakt onderdeel uit van het ‘Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Kapelle 2019’. Voor meer informatie over de procedure kunt u het Reglement raadplegen of contact opnemen met de griffier via a.horden@kapelle.nl of 0113 - 33 31 30.

Burgerinitiatief indienen

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u een burgerinitiatief indienen? Vul dan onderstaand formulier in. 

Naar formulier burgerinitiatief indienen

of mail alle benodigde informatie naar a.horden@kapelle.nl. U kunt uw verzoek ook per post indienen via Gemeente Kapelle, t.a.v. de griffier, Postbus 79,  4420 AC Kapelle.

Inwonersinitiatieven

Het is ook mogelijk om bij de gemeente een inwonersinitiatief in te dienen. Het gaat hierbij om initiatieven waarbij één of meer inwoners belangeloos een bijdrage leveren aan de samenleving.

Naar meer informatie inwonersinitiatieven