Bouwleges

Gemeenteblad

Voor het in ontvangst nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de bouw of de verbouw van een woning worden leges in rekening gebracht. Deze leges zijn te vinden in het gemeenteblad op overheid.nl.

Naar bouwleges