Bezwaar maken en kopie aanslag

Algemeen

Wilt u bezwaar indienen tegen de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen en bent u uw aanslag kwijt? Neem dan contact op met Sabewa Zeeland.

Contact

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland is een samenwerkingsverband van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen en waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland zorgt voor het versturen van de facturen en het laten betalen van waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Hierop staan verschillende heffingen, zoals onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en forensenbelasting. Als het voor u geldt dan staat op het aanslagbiljet de WOZ-waarde, de zogenaamde WOZ-beschikking.

Sabewa Zeeland behandelt ook de bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen, en kwijtscheldingsverzoeken.

Adres

Kennedylaan 1, 4538 AE  Terneuzen

Postbus

Postbus 1155, 4530 GD  Terneuzen

Telefoonnummer

088 - 999 58 09

Kijk voor meer informatie op www.sabewazeeland.nl.