Betalingsregeling

Algemeen

Als u uw belastingaanslag niet op tijd kunt betalen, kunt u een verzoek indienen voor het treffen van een betalingsregeling. U kunt dit verzoek telefonisch, per e-mail dan wel schriftelijk indienen bij Sabewa Zeeland. U kunt hiervoor het formulier betalingsregeling downloaden via de website van Sabewa Zeeland. Het treffen van een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk met gelijktijdige machtiging voor automatische incasso.

Wat kunt u doen?

U dient bij Sabewa Zeeland een verzoek tot betalingsregeling in. Dit kan via 088 - 99 95 800. U kunt het formulier betalingsregeling downloaden via www.sabewazeeland.nl. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij Sabewa Zeeland. Het treffen van een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk met gelijktijdige machtiging voor automatische incasso.