Bestemmingsplannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Bent u nog niet bekend met Ruimtelijkeplannen.nl? Bekijk dan eens deze pagina op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vindt u wat Ruimtelijkeplannen.nl inhoudt, hoe de website werkt en hoe u een plan kunt vinden.

Plannen ter inzage

Wij publiceren de kennisgeving van plannen in de Scheldepost, het Gemeenteblad en op www.overheid.nl.

Ruimtelijke plannen die we in voorbereiding hebben, kunt u eveneens bekijken via de landelijke website.

Een papieren versie van een ruimtelijk plan is ook in te zien in het gemeentehuis.