Beleid ‘Zon op erfgoed’

De toepassing van zonnecollectoren neemt landelijk gezien toe. Plaatsing van collectoren kan in veel gevallen zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. Tot op heden was het plaatsen van zonnecollectoren op monumentale panden of binnen beschermde gezichten vrijwel niet mogelijk, omdat dit te veel conflicteerde met de cultuurhistorische waarden van de panden.

Omdat de vraag naar zonnecollectoren in het algemeen toeneemt, bestaat de mogelijkheid dat ook eigenaren van monumenten of panden binnen het beschermde dorpsgezicht deze wens hebben. Het beleid, de notitie ‘Randvoorwaarden bij toepassing van zonnecollectoren op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten’, is daarom herzien. Hieronder vindt u het nieuwe beleid 'Zon op Erfgoed'.